Posts Tagged ‘Pieczątki lekarskie’

Tworzenie pieczątki lekarskiej

Pieczątki lekarskie muszą być skonstruowane według ściśle określonych zasad. Pewne dane muszą się na niej znaleźć, reguluje tą kwestię stosowna ustawa. Najważniejsze informacje to oczywiście imię i nazwisko lekarza prowadzącego praktykę. Kolejny z istotnych elementów to tytuł zawodowy, którym się legitymuje. Może to być fraza „lekarz” często podawana w skrócie w skrócie „lek.”. Może być…Continue Reading…