Tworzenie pieczątki lekarskiej

Pieczątki lekarskie muszą być skonstruowane według ściśle określonych zasad. Pewne dane muszą się na niej znaleźć, reguluje tą kwestię stosowna ustawa. Najważniejsze informacje to oczywiście imię i nazwisko lekarza prowadzącego praktykę. Kolejny z istotnych elementów to tytuł zawodowy, którym się legitymuje. Może to być fraza „lekarz” często podawana w skrócie w skrócie „lek.”. Może być to też „lekarz dentysta” („lek. dent.”).

Kolejne ważne informacja to numer prawa wykonywania zawodu, oraz posiadane specjalizacje.

Pieczątka lekarska, która nie posiada podanych powyżej danych powinna wzbudzić pewne podejrzenia. Zatem zdecydowanie warto wiedzieć jak powinna wyglądać. Taka wiedza przyda się i lekarzowi i pacjentowi.

Comments are disabled